Programové období 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, zahájilo v roce 2018 přípravu Dohody o partnerství (DoP) na období 2021–2027. Dohoda o partnerství je strategický dokument, který obsahuje základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro období 2021-2027.

Pro programové období 2021-2027 je pro ČR navržena celková alokace ve výši 20 mld. EUR.

Vláda ČR schválila 4. února 2019 návrh operačních programů pro období 2021–2027 a jejich řídicí orgány. ČR zvolila pro přípravu operačních programů přístup „Evoluce místo revoluce“ a navrhla obdobné operační programy jako programovém období 2014-2020.

Přehled operačních programů 2021–2027:

 

Operační program 2021-2027 Řídící orgán Cíle politiky
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) cíle politiky 1, 2, 3
OP Jan Amos Komenský (OP JAK) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) cíle politiky 1, 4
OP Zaměstnanost plus (OP Z+) Ministerstvo práce a sociálních věc (MPSV) cíl politiky 4
OP Doprava (OP D) Ministerstvo dopravy (MD) cíl politiky 2, 3
OP Životní prostředí (OP ŽP) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) cíl politiky 2
Integrovaný regionální OP (IROP) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) cíle politiky 1, 2, 3, 4, 5
OP Technická pomoc (OP TP) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)  
OP Rybářství (OP R) Ministerstvo zemědělství (Mzem) cíl politiky 2
Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Bavorsko pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)  
Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Rakousko  pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)  
Programy přeshraniční spolupráce Interreg
Česko – Polsko
Česko – Sasko
Česko – Slovensko
   

Finální předložení Dohody o partnerství i operačních programů je plánováno na březen 2020, avšak v závislosti na stavu vyjednávání legislativy k politice soudržnosti může být termín ještě změněn.

Informace k přípravě programového období 2021-2027 naleznete zde.