Programové období 2021–2027

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zahájil v roce 2018 přípravu Dohody o partnerství (DoP) na období 2021–2027. Dohoda o partnerství je strategický dokument, který obsahuje základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro období 20212027.

Pro programové období 20212027 je pro ČR navržena celková alokace ve výši 20 mld. EUR.

Vláda ČR schválila 4. února 2019 návrh operačních programů pro období 2021–2027 a jejich řídicí orgány. ČR zvolila pro přípravu operačních programů přístup „Evoluce místo revoluce“ a navrhla obdobné operační programy jako programovém období 20142020.

Přehled operačních programů 2021–2027:

Operační program 2021–2027 Řídící orgán Programový dokument Cíle politiky
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) návrh PD OP TAK
(verze květen 2020)
cíle politiky 1, 2, 3
OP Jan Amos Komenský (OP JAK) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) návrh PD OP JAK
(verze březen 2021)
cíle politiky 1, 4
OP Zaměstnanost plus (OP Z+) Ministerstvo práce a sociálních věc (MPSV) návrh OP Z+
(verze březen 2020)
cíl politiky 4
OP Doprava (OP D) Ministerstvo dopravy (MD) návrh OP D
(verze březen 2020)
cíl politiky 2, 3
OP Životní prostředí (OP ŽP) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) návrh OP ŽP
(verze březen 2021)
cíl politiky 2
Integrovaný regionální OP (IROP) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) návrh IROP
(verze březen 2021)
cíle politiky 1, 2, 3, 4, 5
OP Technická pomoc (OP TP) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) návrh OP TP
(verze březen 2021) 
 
OP Rybářství (OP R) Ministerstvo zemědělství (Mzem) návrh OP R
(verze říjen 2020)
cíl politiky 2
Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Bavorsko pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)    
Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Rakousko  pro ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)    
Programy přeshraniční spolupráce Interreg:      
Česko – Polsko
Česko – Sasko
Česko – Slovensko

Finální předložení Dohody o partnerství i operačních programů je plánováno na březen 2020, avšak v závislosti na stavu vyjednávání legislativy k politice soudržnosti může být termín ještě změněn.

Informace k přípravě programového období 20212027 naleznete zde.