Online seminář: 60. výzva IROP - Doprava (CLLD)

seminář

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky zvou na seminář pro žadatele k 60. výzvě IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD). Seminář proběhne zdarma na platformě MS Teams dne 1. 3. 2023 v čase od 9:30 do 12:30. Program semináře a odkaz pro přihlášení najdete na webu IROP.