Přejít k hlavnímu obsahu

Operační programy 2014-2020

V programovém období 20142020 byly v operačních programech pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mld. EUR. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Webové stránky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Programový dokument OP PIK

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Webové stránky Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Programový dokument OP VVV

Operační program Zaměstnanosti, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí

Webové stránky Operačního programu Zaměstnanosti (OP Z)

Programový dokument OP Z

Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy

Webové stránky Operačního programu Doprava (OP D)

Programový dokument OP D

Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí

Webové stránky Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP)

Programový dokument OP ŽP

Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Programový dokument IROP

Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy

Webové stránky Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP Praha)

Programový dokument OP Praha

Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Operačního programu Technická pomoc (OP TP)

Programový dokument OP TP

Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství

Webové stránky Operačního programu Rybářství 2014-2020 (OP R)

Programový dokument OP R

Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství

Webové stránky Programu rozvoje venkova (PRV)

Programový dokument PRV

Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Interreg V-A Česká republika - Posko

Programový dokument CZ PL

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Programový dokument SK CZ

Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Programový dokument AT CZ

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Programový dokument Bavorsko CZ

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Programový dokument Sasko CZ

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Programový dokument Interreg CENTRAL EUROPE

Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013)

Webové stránky Programu nadnárodní spolupráce DANUBE

Programový dokument DANUBE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Webové stránky Programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Programový dokument INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Webové stránky Programu meziregionální spolupráce ESPON 2020

Programový dokument ESPON 2020

Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Webové stránky Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Programový dokument INTERACT III

Program URBACT III

Webové stránky Programu URBACT III

Programový dokument URBACT III