Opatření Centra pro regionální rozvoj související s koronavirem

Centrum pro regionální rozvoj České republiky vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby – pokud je to možné – kontaktovali svého projektového manažera prostřednictvím MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané touto situací. Ministerstvo pro místní rozvoj i Centrum ubezpečují, že budou ke každé žádosti o změnu projektu z důvodů výše uvedených přistupovat velmi vstřícně. Více informací naleznete zde.