Pozvánka na konferenci o problematice dostupnosti bydlení pro lidi bez domova

Tým profesora Potůčka pomáhá lidem bez domova k novému bydlení. Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd dlouhodobě spolupracuje s veřejnou správou a hledá efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení. Členové týmu ve spolupráci se zástupci veřejné správy organizují ve dnech 25. a 26. března 2021 konsensuální konferenci s názvem „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“. Jejím cílem je v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i při řešení jiných rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.

Program a další podrobnosti o konferenci najdete zde.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se bude tato konference konat on-line.

Konference bude přístupna bez vstupního poplatku. Prosím nezapomeňte se registrovat k účasti.