Pozvánka na seminář k 95. výzvě IROP - silnice II. a III. třídy

Seminář

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky zve žadatele na seminář k 95. výzvě IROP “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV”, která byla vyhlášena dne 3. srpna 2020 v rámci SC 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

Termín a čas: 21. 8. 2020, 10:0012:00 hodin

Adresa místa konání: MMR – AVI učebna 2 (velká), Pařížská ul. 4, Praha 1

Více informací a registrační formulář naleznete zde.