Pracovní skupina pro cestovní ruch

Zápisy z jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis Pracovní skupiny Cestovní ruch 24. 5. 2016

Zápis Pracovní skupiny Cestovní ruch 28. 2. 2017

Seznam členů Pracovní skupiny Cestovní ruch

Členové a hosté Pracovní skupiny Cestovní ruch: Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, JCCR, Komise kultury a CR, Sdružení CR Jihočeské hospodářské komory, Nadace Jihočeské cyklostezky, Asociace turistických informačních center, Sdružení historických sídel Čech a Moravy, Asociace hotelů a restaurací, Národní památkový ústav, Asociace kempů, Asociace cestovních kanceláří, Asociace horských středisek, Sdružení lázeňských míst ČR, Klub českých turistů, Asociace průvodců, Sdružení České dědictví UNESCO, Svaz obchodu a cestovního ruchu, vysoké školy se zaměřením na CR, střední školy se zaměřením na CR, klíčoví zaměstnavatelé.

Dokumenty

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 20152020

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 20212030