Pracovní skupina pro inovace

 

Zápisy z jednání Pracovní skupiny Inovace

Zápis II. Pracovní skupiny Inovace

Zápis III. Pracovní skupiny Inovace

Zápis IV. Pracovní skupiny Inovace

Zápis V. Pracovní skupiny Inovace

Zápis VI. Pracovní skupiny Inovace

Zápis VII. Pracovní skupiny Inovace

Zápis VIII. Pracovní skupiny Inovace

Zápis IX. Pracovní skupiny Inovace

Zápis X. Pracovní skupiny Inovace

Zápis XI. Pracovní skupiny Inovace

Zápis XII. Pracovní skupiny Inovace

Zápis XIII. Pracovní skupiny Inovace

Zápis XV. Pracovní skupiny Inovace

Zápis XVI. Pracovní skupiny Inovace

Zápis - Mimořádné elektronické jednání Pracovní skupiny Inovace 

Zápis XVII. Pracovní skupiny Inovace

Zápis XVIII. Pracovní skupiny Inovace

Seznam členů Pracovní skupiny Inovace

Viscofan CZ s.r.o. - generální ředitel

JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. – předseda správní rady

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – prorektor pro rozvoj

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – ředitel

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – rektor

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i – vědecké pracoviště Třeboň – vedoucí Centra Algatech

Statutární město České Budějovice – náměstek primátora

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. – ředitel

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., Expertní skupina obce

EKNI, o.p.s. - ředitel

Belis, a.s. - ředitel

Budějovický Budvar, národní podnik - ředitel

EGE, spol. s r.o. - jednatel

ČEZ, a.s. – člen představenstva

Jihostroj a.s. -  ředitel pro strategii a marketing

KOH-I-NOOR holding a.s. – předseda správní rady

Madeta a.s. – předseda představenstva

Motor Jikov Group a.s. – předseda představenstva

Robert Bosch, spol. s r. o. - ředitel

ZVVZ a.s. – člen představenstva

INPRESS a.s. – předseda představenstva

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. - rektor

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola - ředitel

Jihočeský kraj - náměstkyně hejtmana

Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s. – produktový manažer

Jihočeský kraj, Gymnázium Strakonice – zástupce ředitele

Jihočeský kraj - asistent člena rady 

Dokumenty

Jednací řád Pracovní skupiny Inovace

Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Jihočeský sociální inkubátor