Priority politiky soudržnosti pro roky 2021–2027 přehledně

2021–2027

V polovině prosince proběhlo další online jednání Ministerstva pro místní rozvoj a resortů odpovědných za jednotlivé operační programy s Evropskou komisí k přípravě programového období 20212027. Na pořadu jednání byl zejména aktuální stav české přípravy včetně informací o Dohodě o partnerství a celkovém schématu všech fondů EU, které budou v prostředí České republiky k dispozici. Po dohodě s Evropskou komisí se projednávání programů nezastaví, přestože nejsou známy všechny nutné parametry pro jejich dokončení. Jednou z podmínek pro operační programy je odblokování vyjednávání o víceletém finančním rámci. Nezbytně nutné je také ukončení vyjednávání evropské legislativy, bez které nelze zastřešující Dohodu o partnerství ani jednotlivé programy finalizovat. 

Národní orgán pro koordinaci tématu přípravy na nové programové období věnoval i online konferenci Evropské fondy po roce 2020, záznam z ní můžete sledovat na stránkách www.dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020. K dispozici je i přehled představující hlavní cíle příštího programového období.