Regionální stálá konference schválila Výroční zprávu za rok 2018

VZ

Dne 5. 3. 2019 se konalo 10. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK). Členové RSK JK schválili Výroční zprávu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje za rok 2018 a dále Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje za rok 2018. Na jednání byly dále představeny aktuální informace o kotlíkových dotacích, IROP, dále informace z Pracovní skupiny pro venkov a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.