RSK v novém programovém období i pozvánka Investment Academy

V červenci proběhlo společné setkání sekretariátů RSK a PS Regionální. Řešena byla budoucnost RSK, která dozná řadu změn vedoucích ke zvýšení jejího významu, struktura nového Regionálního akčního plánu (RAP), pasportizace podnikatelského prostředí v obcích.

V budoucím období RSK bude řešit konkrétní projekty a vytvářet seznamy projektů RAP pro projekty modernizace a výstavby silnic 2. třídy, dokončení deinstitucionalizace sociální péče, vybavení a modernizace středisek zdravotní záchranné služby a středních škol. To je předpoklad pro čerpání prostředků z IROP. Kromě těchto témat se RSK bude podílet na implementaci SRR21+, zejména pak ve vazbě na tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, bude intenzivněji diskutovat např. témata hospodaření s vodou, provázání místních a krajských akčních plánů, odpadové hospodářství či komunitní energetiku.

Zástupci agentury CzechInvest na jednání představili výsledky pasportizace podnikatelského prostředí provedené na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem. Výstupy agentura zpracovala za jednotlivé kraje i celorepublikovou úroveň a přispějí do procesu strategického plánování a lokalizace vhodných investic s ohledem na jeho potenciál. Agentura aktuálně nabízí starostům intenzivní školení v rámci Investment Academy pro rozvoj podnikatelského prostředí v obcích. V případě zájmu kontaktujte regionální kancelář agentury CzechInvest nebo sekretariát RSK, který Vám zprostředkuje propojení.