Setkání u kulatého stolu: Ekologie a její budoucnost

TipRSK

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) vás zve na Setkání u kulatého stolu: Ekologie a její budoucnost, které se koná v Brně v Hotelu Continental dne dne 23. 1. 2024 od 08:30 hodin. Nosnými tématy jsou např. zálohovací systém PET lahví a dopad na rozpočty obcí, komunitní energetika, dotační tituly a připravované výzvy pro města a obce, využití zeleného vodíku a biometanu a další. Akce je bezplatná. Pozvánku a informace k registraci najdete na webu SFŽP ČR.