Starosto projektuj...

Svaz měst a obcí ČR na konci roku dokončil webový nástroj "Starosto, projektuj..." (www.projektuj.smocr.cz), který  poskytuje starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům návod a praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích.

Na dvou modelových příkladech (cyklostezka, školka) je popsán proces přípravy bez ohledu na dotaci, "tzv. ideální model" z pohledu investora v jednotlivých postupných krocích (záměr, studie, zdroj, projektová dokumentace, správní řízení, výběrové řízení, realizace, kolaudace a slavnostní otevření). Uvedené postupné kroky jsou dále přehledně rozděleny (jednotná šablona) tak, aby jednoduchým a intuitivním způsobem bylo možné projít celým dílčím krokem a získat základní informace o legislativě, procesu jako takovém, rizicích, časové a finanční náročnosti a načerpat praktické rady a doporučení.