UDRŽITELNOST PROJEKTŮ IROP v České Budějovicích

Seminář

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) vás dne 17. září 2020 zve na seminář Udržitelnost projektů IROP.

Zástupci CRR a Eurocentra České Budějovice poskytnou žadatelům a příjemcům aktuální informace k projektům IROP a seznámí je s konkrétními zkušenostmi z provedených kontrol zaměřených na specifické cíle: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi sociální bydlení, komunitní centra, sociální služby.

Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, sál zastupitelstva č. 2010

Termín a čas: 17. 9. 2020,  8:3011:30 hodin

Na seminář je možné se registrovat nejpozději do 10. 9. 2020 pomocí odkazu zde.

Více informací a podrobný program semináře je k dispozici na webu CRR.