Veřejná konzultace k návrhu Dohody o partnerství na období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo veřejnou konzultaci k prvnímu návrhu Dohody o partnerství na období 2021–2027. Návrh dohody a formulář pro připomínky a podněty jsou k dispozici pod tímto odkazem do 6. ledna 2020. Obsahem návrhu nové Dohody o partnerství jsou zatím pouze ty kapitoly, které bylo možné zpracovat s ohledem na stav vyjednávání a proces schvalování EU legislativy k budoucí politice soudržnosti.