Vláda schválila klíčovou Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

Dne 4. 11. 2019 schválila vláda na svém zasedání Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Během přípravy byla široce konzultována se všemi partnery z řad resortů, územních a sociálních partnerů i akademického sektoru. Dokument stanovuje hlavní cíle v oblasti regionální politiky v horizontu příštích deseti let. Ty mohou využít regiony ve svých rozvojových záměrech. Více informací naleznete zde: https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/ProLepsiregiony-Vlada-schvalila-klicovou-Strateg.