Vydání publikace Národní dotační zdroje 2019

NDT2019

Aktualizované vydání publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj Národní dotační zdroje Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů přináší formou souhrnných textů a přehledných tabulek informace o dotačních příležitostech pro města a obce.

V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených podle odpovědného ministerstva (vyhlašovatele) a podporovaných oblastí tak každý zájemce nalezne přehledně strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti.

Publikace je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR pod tímto odkazem.