Výroční zpráva OP VVV za rok 2019

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil Výroční zprávu za rok 2019. Zpráva je k dispozici zde.