Výzva pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin (MAS). Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 25. 5. 2020 v 10:00 hodin. Text výzvy a uživatelská příručka jsou k dispozici na webu územní dimenze

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení MAS a stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).