159. výzva OP ŽP pro projekty protipovodňové ochrany

nová výzva

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 plánuje vyhlášení nové výzvy pro specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. Příjem žádostí do výzvy č. 159 bude zahájen 25. 10. 2021. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici pod tímto odkazem.