Výzvy

ŘO IROP vyhlásil výzvu č. 90 Cestovního ruch pro ITI

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 90. se zaměřením na cestovní ruch v ITI. Žádostí o podporu je možné podávat od 15. 8. 2023. Výzva cílí na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, zejména na rekreační a volnočasové využití na území ITI.

Štítky

MPO vyhlásilo další výzvu na podporu regenerace brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další výzvu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Žadatelé z řad obcí, měst a krajů mají k dispozici 160 milionů Kč. Žádosti je možné podávat od 13. 7. 20233 do vyčerpání alokace. Text výzvy a další informace jsou k dispozici na webu MPO.

Štítky

Startují výzvy z programu NPO brownfieldy

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil výzvy k předkládání žádostí o dotaci do programu Národní plán obnovy brownfieldy. Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat od 3. 7. 2023 prostřednictvím Klientského portálu SFPI. Podpora v případě velkých projektů (30–500 mil. Kč) bude směřována do rekonstrukcí staveb, do demolic a výstaveb, v případě malých projektů (3–30 mil. Kč) budou podpořeny rekonstrukce staveb.

Štítky

Výzva č. 35 alokuje 1 mld. Kč na likvidaci ekologických zátěží

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 35 – Ekologické zátěže. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OP ŽP) bude možné předkládat od 15. 6. 2023 do 31. 8. 2023. Podpořeny budou sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.

Štítky
Subscribe to Výzvy