Přejít k hlavnímu obsahu
Změna výzvy

ŘO IROP aktualizoval text výzvy č. 13 IZS – ZZS krajů

Řídicí orgán IROP vydal aktualizaci textu výzvy č. 13 Integrovaný záchranný systém ZZS krajů. Změna výzvy spočívá v posunu data data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 12. 2027 a v posunu nejzazšího data ukončení realizace projektu na 31. 12. 2029. Žadatelé tak mají možnost rozložit čerpání v letech v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů. Text výzvy je k dispozici na webu IROP.