Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+

NDT

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 29. 2. 2024. Předmětem soutěže mohou být návrhy staveb veřejného občanského vybavení, veřejných prostranství, ostatních staveb veřejné infrastruktury a dále staveb pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví obce. Text výzvy je k dispozici na webu MMR.