Přejít k hlavnímu obsahu
Národní dotace

MMR přijímá žádosti o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o podporu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Reaguje tím na mimořádné události spojené s počasím na přelomu května a června. V letošní výzvě je pro samosprávy připraveno až 150 mil. Kč, které je možné použít například na opravu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství a budov. Žádosti o podporu je možné předkládat do 30. 9. 2024, minimální výše dotace je stanovena na 200 tisíc Kč, maximální výše v jedné žádosti činí 20 mil. Kč. Další informace a text výzvy jsou k dispozici na webu mmr.gov.cz.