180 milionů Kč pro obce na kanalizace a vododovody

nová výzva

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dne 25. října 2021 výzvu z podprogramu technická infrastruktura. Žádosti o poskytnutí dotace mohou obce podávat do 7. 1. 2022 do 12:00 hodin. Finanční prostředky alokované ve výzvě jsou určené na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Text výzvy a další náležitosti národního dotačního titulu jsou uvedeny na webu MMR.