Přejít k hlavnímu obsahu
nová výzva

230 milionů Kč na rozvoj hygienických stanic a laboratoří testujících covid-19

Řídící orgán IROP vyhlásil výzvu z fondu REACT-EU na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a laboratorních kapacit pro PCR testování. Žádosti o podporu do výzvy č. 102 „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II“ je možné předkládat od 11. 11. 2021 do 31. 3. 2022. Online seminář pro žadatele se uskuteční již 16. 11. 2021. Veškeré informace k semináři i výzvě najdete na webu IROP, kde je také možné využít konzultační servis k vyhlášené výzvě.