Přejít k hlavnímu obsahu
nová výzva

86. výzva IROP se zaměří na cestovní ruch na venkově

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 86 Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD). Podpora ve výši 400 mil. Kč bude směřovat do venkovských oblastí. Vybudovat tak bude možné například doprovodnou infrastrukturu (odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů apod.), páteřní či lokální turistické trasy a jejich značení, IT řešení návštěvnického provozu, infrastrukturu pro vodáckou turistiku a parkoviště u atraktivit cestovního ruchu. Žádosti o podporu je možné předkládat od 24. 8. 2023. Text výzvy a více informací najdete na webu IROP. Přehled vyhlášených výzev nejen z IROP je k dispozici na webu RSK JK.