Aktualizace harmonogramu výzev OP ŽP

nová výzva

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí aktualizoval harmonogram výzev pro roky 2020–2021. Dne 16. 8. 2021 řídící orgán plánuje vyhlásit výzvu č. 156 pro specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a výzvu č. 157 pro specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Harmonogram je ke stažení zde.