Avízo 112. výzvy IROP: Základní školy II.

IROP

Řídicí orgán IROP zveřejnil avízo 112. výzvy zaměřené na SC 4.1 Základní školy II. Žádosti o podporu projektu bude v přechodových regionech možné předkládat od 24. 11. 2022 od 12:00 hodin. Avízo výzvy je k dispozici na webových stránkách IROP.