Avízo 41. výzvy IROP: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

IROP

Řídicí orgán IROP zveřejnil avízo 41. výzvy zaměřené na SC 6.1 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. Žádosti o podporu projektu bude v přechodových regionech možné předkládat od 20. 10. 2022 od 14:00 hodin. Avízo výzvy je k dispozici na webových stránkách IROP.