Brownfieldy najdete na novém webovém portálu

brownfieldy

Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily nový webový portál k rozvoji brownfieldů www.brownfieldy.cz. Součástí je také Národní databáze brownfieldů, která obsahuje více než 4 tisíce zanedbaných a nevyužitých lokalit v České republice. Portál chce být hlavní informační platformou pro investory a majitele brownfieldů z řad veřejného i soukromého sektoru. Již nyní jsou zde ukázky úspěšně revitalizovaných brownfieldů, přehled finančních nástrojů a termíny vyhlášení výzev dotačních programů, aktuality a pozvánky na zajímavé akce a projekty. Novinky je možné sledovat také na profilu Brownfields by CzechInvest na sociální síti LinkedIn. Informace z Pracovní skupiny Brownfieldy při RSK najdete na našem webu.