Dotace z Národního programu Životní prostředí

NDT

Ministerstvo životního prostředí rozdělí obcím v národních parcích 200 miliónů korun z Národního programu Životní prostředí. Žádosti o dotaci je možné podávat od 15. října 2021, maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí stejně jako v přechozích letech 85 % z celkových způsobilých výdajů. Více informací k výzvě č. 6/2021 na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=96