Evropská komise schválila program Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021–2027

2021–2027

Dne 16. června 2022 schválila Evropská komise operační program přeshraniční spolupráce Interreg VI-A Rakousko – Česko pro období let 20212027. Alokace programu činí 86,8 milionů eur a projektové žádosti bude možné předkládat již letos na podzim. Podíl dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) může u všech projektů dosáhnout maximálně 80 % celkových výdajů. Program podpoří projekty z oblasti výzkumu a inovací, klimatu a životního prostředí, přeshraniční správy, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu. Další informace najdete na webu programu.