Informace a tipy RSK

Odstartoval druhý ročník soutěže Zelená obec roku

Soutěž Zelená obec roku je otevřena je všem obcím, které jsou aktivní a inovativní v odpovědném a udržitelném rozvoji. Vítězná města a vesnice získají ocenění Zelená obec roku a finanční výhru pro svůj další rozvoj. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 17. 3. 2024 prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.zelenaobecroku.cz, kde jsou k dispozici i detailní informace k samotné soutěži.

Brownfieldy najdete na novém webovém portálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily nový webový portál k rozvoji brownfieldů www.brownfieldy.cz. Součástí je také Národní databáze brownfieldů, která obsahuje více než 4 tisíce zanedbaných a nevyužitých lokalit v České republice. Portál chce být hlavní informační platformou pro investory a majitele brownfieldů z řad veřejného i soukromého sektoru.

Prezentace a záznam z diskuzního fóra pro a o HSOÚ

Zástupce sekretariátu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje se dne 22. 3. 2023 zúčastnil akce Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území. Zástupci MMR, akademické sféry, krajů i aktéři z ohrožených území vzájemně sdíleli své zkušenosti a dobrou praxi. Diskutující u kulatých stolů hovořili o podpoře podnikání, dostupném bydlení jako šance pro HSOÚ i o dalších tématech.

Subscribe to Informace a tipy RSK