28. jednání RSK JK

RSK JK

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje dne 6. 9. 2022 schválila Regionální akční plán Jihočeského kraje 2021+nové znění statutu a seznam hodnotitelů pro první fázi hodnocení projektů v komponentě 4.5 Národního plánu obnovy. Členové RSK JK vzali mimo jiné na vědomí také informace o Případové studii HSOÚ v Jihočeském kraji a aktuální informace o IROP 20212027 a činnosti CRR a MMR nebo o kotlíkových dotacích v Jihočeském kraji.