Sledujte opatření k ukončení IROP 2014–2020

Vykřičník

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) zavedlo opatření k hladkému ukončení IROP 2014–2020, která se týkají zasílání stanovisek k zakázce a podávání námitek, detailní informace čtěte zde.

Další doporučení pro ukončování projektů najdete na webu CRR v článku Ukončení IROP 2014–2020.