Infoden ke 2. výzvě u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE

Tip

Koncem loňského roku byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE. V průběhu měsíce března bude vyhlášena další výzva u obou těchto programů.

Při této příležitosti připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na pátek 3. března společný Infoden, kde zájemcům představí potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy.

Registrovat se můžete prostřednictvím národní webové stránky dotací, když otevřete „Novinku“ pod těmito programy:

Do současného světa programů nadnárodní a meziregionální EÚS Vás uvede i nově zpracovaný Interreg Newsletter. V článku naleznete i link, kde se můžete přihlásit k odběru dalších vydání.