IROP vyhlásil výzvu č. 9 zaměřenou na eGovernment

nová výzva

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 9 zaměřenou na eGovernment. Mezi aktivity, které je možné z prostředků financovat patří například elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, intenzivnější využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace. Žádosti o podporu je možní předkládat od 17. 10. 2022 do 28. 2. 2023. Text výzvy je uveřejněn na webových stránkách IROP. Informace o dalších vyhlášených výzvách nejen z IROP jsou k dispozici na webu RSK JK.