IROP zveřejnil harmonogram výzev na rok 2022

Harmonogram

Dne 1. 7. 2022 Evropská komise schválila Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. Monitorovací výbor dne 12. 7. 2022 schválil podmínky hodnocení projektů a harmonogram výzev pro rok 2022. První výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu plánuje řídicí orgán vyhlásit již koncem července 2022. Výzvy budou v letních měsících zaměřené na knihovny, kybernetickou bezpečnost, mateřské školy, elektronizaci veřejné správy a záchrannou službu. Více informací sledujte na webu IROP.