Jak bude vypadat nový IROP? Kdy budou vyhlášeny výzvy?

2021–2027

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na tiskové konferenci sdělila, jak bude vypadat nový IROP pro období 2021–2027, jaké jsou priority v novém období i jaký je harmonogram schvalování nových operačních programů a plánovaných výzev. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, poté shrnul čerpání IROP v letech 2014–2020. Více informací o novém IROP i záznam z tiskové konference můžete zhlédnout zde.