Přejít k hlavnímu obsahu
TipRSK

Jak správně vyplňovat investiční priority v SR MAP pro období 2021–2027?

AKTUALIZACE k 27. 4. 2022 – doplněno o nejčastější chyby

Správným a úplným vyplněním Strategických rámců MAP (SR MAP) se vyhnete nutnosti jejich přepracování. Veškeré pokyny k vyplňování a aktualizaci SR MAP najdete na na webu OP VVV pod tímto odkazem. Jsou zde k dispozici nové vzory tabulek doplněné o pokyny a vzorce pro výpočet EFRR, kompletní informace uvádí dokument Postupy MAP III. Podporované aktivity uvádí programový dokument IROP ve specifickém cíli 4.1. Doporučujeme zhlédnout záznam z veřejné konzultace, kromě pokynů k vyplňování zazněly v jejím závěru také odpovědi na položené dotazy.

Možné varianty odevzdávání SR MAP pro období 20142020 a pro období 20212027 naznačují obrázky.

Varianta 1 a 2

SRMAP_var1a2

Varianta 3

SRMAP_var3

Při vyplňování tabulek SR MAP dodržujte 11 základních pravidel a vyhnete se vrácení souboru k přepracování:

 1. Aktualizujte nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení ze strany Řídícího výboru MAP (ŘV MAP).
 2. Dodržujte předepsaný aktuální vzor excelové tabulky, neodstraňujte a nepřidávejte žádné sloupce. 
 3. Nevytvářejte samostatné soubory pro MŠ, SŠ a zájmové vzdělávání, rámce jsou na samostatných listech jednoho souboru.
 4. Vyznačte vždy všechny změny.
 5. Uveďte podíl EFRR, v úvodním listu vzorové tabulky jsou procenta pro výpočet, příslušný sloupec vzorové tabulky je opatřen vzorcem  pouze u projektů do IROP.
 6. Křížkujte patřičné aktivity pouze u projektů do IROP.
 7. Pro body 5 a 6 platí, že pokud bude projekt předložen do IROP, jsou tato pole povinná.
 8. Rámce MAP III odevzdávejte vždy podepsané předsedou ŘV MAP (podpis nemusí být elektronický) ve formátu *.xls a *.pdf.
 9. Zkontrolujte, zda jsou v obou formátech tabulky totožné. Dokument pdf musí obsahovat všechny listy v jednom souboru.  
 10. Dodržte stanovený ideální název souborů: název ORP_datum schválení(yyyymmdd)_číslo varianty (např. Blatna_20210609_var1).
 11. Zkomprimujte a zašlete nám ke kontrole a k postoupení na MMR ke zveřejnění na adresu rsk@kraj-jihocesky.cz.

Nejčastější chyby, které vracíme k přepracování:

 • Sloupec EFRR neobsahuje vzorec nebo ho obsahuje pouze v nějakých buňkách.
 • Vzorec pro EFRR obsahuje chybné procento (míra spolufinancování v období 2021–2027 je pro Jihočeský kraj 70 %).
 • Nejsou vyplněny všechny sloupce.
 • Nejsou vyznačené změny.
 • Chybí podpisy předsedy ŘV.
 • Tabulky nejsou v obou formátech (*.xls a *.pdf).
 • Chybí SR MAP.