Jednání RSK JK

Na webových stránkách Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou k dispozici materiály a výpisy z usnesení z korespondenčního jednání RSK JK, které proběhlo dne 21. 3. 2021. Výroční zpráva schválená rovněž při tomto jednání je k dispozici zde.