Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo podmínky podpory REACT-EU

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) upřesnilo podmínky podpory z investičního nástroje REACT-EU. Bližší parametry podpory a seznam přístrojové techniky je k dispozici na webu MZ ČRREACT-EU je novým evropským investičním nástrojem, který představuje mimořádné dodatečné zdroje při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19. Značná část finančních prostředků v objemu cca 15,2 mld. Kč bude směřovat právě do zdravotnictví. Finanční zdroje z REACT-EU budou administrovány prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro roky 2014-2020 z prioritní osy č. 6 a lze je využít na podporu integrovaného záchranného systému, výstavby domovů pro seniory a v dalších prioritních oblastech uvedených (včetně alokací) na webových stránkách IROPVeškeré projekty však musí být zrealizovány a proplaceny do konce roku 2023.