Ministerstvo zveřejnilo avízo 2. výzvy – aplikace ekosystému sítí 5G

nová výzva

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo avízo 2. výzvy – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony. Příjem žádostí o podporu bude probíhat zhruba od poloviny října do prosince roku 2023. Oprávněnými žadateli jsou územně samosprávné celky, veřejné orgány, veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech. Výzva je zaměřena na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech smart cities, bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility a monitorování dopravy, elektronického zdravotnictví a vzdělávání. Další informace a avízo výzvy jsou k dispozici na webu MMR.

 

Štítky