Přejít k hlavnímu obsahu
Informace

MMR vydalo Metodické stanovisko č. 3 k pokynu pro zadávání zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027. Metodické stanovisko aktualizuje text metodického pokynu v návaznosti na novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Řídicí orgán IROP upozorňuje, že zadávání a realizace zakázky musí být v souladu s právními předpisy a pravidly pro zadávání veřejných zakázek účinnými v době, kdy byla zakázka vyhlášena, resp. v případě změny závazku ze smlouvy na zakázku v době zavření dodatku. Metodické stanovisko je k dispozici na webu dotaceeu.cz.