Pokyny

Závazné stanovisko IROP č. 8 upravuje ukončení realizace projektu v kulturním dědictví

Řídicí orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 8 pro IROP v programovém období 2021-2027, které upravuje text v kapitole Zahájení a ukončení realizace projektu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP (SPPŽP). Stanovisko se týká výzev specifického cíle 4.4 a 5.1 zaměřených na kulturní dědictví. Další informace jsou k dispozici na webu IROP.

Štítky

ŘO IROP revidoval obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Řídicí orgán IROP vydal revizi 1.15 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro programové období 2014-2020. Aktualizace spočívá především v zapracování Specifického cíle 8.1 Podpora uprchlíků z Ukrajiny v rámci iniciativy FAST CARE, úpravě veřejných zakázek předkládaných v IROP a změně ukončování projektů. Kompletní přehled změn obecných pravidel je k dispozici na webu IROP.

Štítky
Subscribe to Pokyny