Závazné stanovisko IROP č. 8 upravuje ukončení realizace projektu v kulturním dědictví

IROP

Řídicí orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 8 pro IROP v programovém období 2021-2027, které upravuje text v kapitole Zahájení a ukončení realizace projektu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP (SPPŽP). Stanovisko se týká výzev specifického cíle 4.4 a 5.1 zaměřených na kulturní dědictví. Další informace jsou k dispozici na webu IROP.

Štítky