ŘO IROP revidoval obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Informace

Řídicí orgán IROP vydal revizi 1.15 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro programové období 2014-2020. Aktualizace spočívá především v zapracování Specifického cíle 8.1 Podpora uprchlíků z Ukrajiny v rámci iniciativy FAST CARE, úpravě veřejných zakázek předkládaných v IROP a změně ukončování projektů. Kompletní přehled změn obecných pravidel je k dispozici na webu IROP.