OP TAK připravuje další výzvy

Harmonogram

Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) plánuje v průběhu července a srpna vyhlásit další výzvy. Přehled avizovaných výzev najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Více informací k plánovaným výzvám je k dispozici v harmonogramu výzev. Vyhlášené výzvy i z dalších operačních programů uvádí přehledně také web RSK JK.