První výzva nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027

nová výzva

Program nadnárodní evropské územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 20212027 vyhlašuje dne 15. 11. 2021 první výzvu nového období. Výzva cílí na nadnárodní spolupráci při řešení vývoje a provádění strategií, akčních plánů, nástrojů, školení, pilotních akcí a souvisejících řešení. Řídící orgán představí podmínky výzvy dne 15. 11. 2021 na krátkém online semináři (v angličtině), registraci na akci i další informace budou k dispozici na webových stránkách Interreg nebo na webu Ministerstva pro místní rozvoj.